Goed verzekerd op vakantie

met Allianz Global Assistance


Annuleringsverzekering & compensatiereis

6,3% van de reissom

 • Annuleringsverzekering max. 10.000/pers.
 • Dekking vooraf bestaande ziekte
 • Dekking bij ziekte, ongeval, overlijden, ontslag
 • In geval van vervroegde terugkeer voor ernstige gedekte reden
 • Compensatiereis bij vroegtijdig onderbreken van de reis om dringende redenen
 • Minimumprijs polis €25

Assistance only

Premie per persoon per dag: €4,8

Premie per gezin per dag: €12

Assistance personen

 • Onbeperkte medische kosten in het buitenland (afhankelijk van de territorialiteit)
 • Medische nabehandelingskosten in Belux. Na ongeval in het buitenland. Tot € 6.250
 • Opsporings- en reddingkosten tot € 6.250
 • Uitgebreide ski-garanties
 • Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering op medisch voorschrift
 • Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleen reizende
 • Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland wegens dringende reden
 • Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • Catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, terroristische aanslag of onaangekondigde staking tot 5 dagen en tot max. € 120/dag
 • Minimumprijs polis €25. Geldig voor een reis van maximum 92 dagen

Travel selection

Premie per persoon per dag: €7

Premie per gezin per dag: €19

Assistance personen

 • Onbeperkte medische kosten in het buitenland (afhankelijk van de territorialiteit)
 • Medische nabehandelingskosten in Belux. Na ongeval in het buitenland. Tot €6.250
 • Opsporings- en reddingkosten tot €6.250
 • Uitgebreide ski-garanties
 • Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Verblijfsverlenging of verblijfsverbetering op medisch voorschrift
 • Bijstand van een naaste in geval van hospitalisatie in het buitenland van een minderjarige of alleen reizende
 • Vervroegde terugkeer vanuit het buitenland wegens dringende reden
 • Terugbetaling geboekte sportactiviteiten en gehuurd sportmateriaal, bij repatriëring of hospitalisatie
 • Catastrofedekking: verlenging van verblijf ten gevolge van een natuurramp, terroristische aanslag of onaangekondigde staking tot 5 dagen en tot max. € 120/dag
 • Minimumprijs polis €25. Geldig voor een reis van maximum 92 dagen

Bagageverzekering

 • In geval van schade en diefstal tot €2.000
 • Eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van bagage tot €400 per persoon
 • Waardevolle voorwerpen incl. GSM, laptop, sportmateriaal tot €1000

Kapitaal reisongevallen

 • In geval van blijvende invaliditeit of overlijden na ongeval in het buitenland tot €12.500 per persoon