Goed verzekerd op vakantie

met Allianz Global Assistance


Basis Annuleringsverzekering

4,5% van de reissom

 

  • Annuleringsverzekering max. €10.000/pers. – €50 franchise
  • Operationele bijstand (Doctor on call, informatie medische faciliteiten, juridische en administratieve bijstand, geldoverdracht, vertraging openbaar vervoer, laattijdige aflevering bagage, …)

Package Bijstand & Annuleringsverzekering

5,5% van de reissom

 

- Home assistance: bijstand zware schade aan woning + kosten slotenmaker

- Bijstand personen in geval van ziekte, ongeval, overlijden (medische kosten – max. €100.000/persoon, repatriëring – onbeperkte terugbetaling)

- Annuleringsverzekering en compensatiereis tot €10.000 zonder franchise

- Bagageverzekering in geval van diefstal, verlies, beschadiging tot max. : €1.000/persoon (strikt noodzakelijke aankopen – max. €200/persoon)

Travel by Excellence package

7% van de reissom

 

- Annuleringsverzekering & compensatiereis in geval van reisonderbreking – zonder franchise - dekking voorafbestaande ziektes – max. €15.000/persoon

- Home assistance (bijstand personen, onbeperkte terugbetaling medische kosten, dekking voorafbestaande ziektes, opsporings- en reddingskosten – max. €6.250/persoon)

- Bagageverzekering – max. €2.000/persoon (eerste noodzakelijke aankopen - max. €400/persoon & uitgebreide dekking hardware & software, sportmateriaal – max. €1.000/persoon)

- Dekking natuurrampen / Staking / Terrorisme